Tomt sökes

Mårtsbo Timmerhus söker tomt

för kunds räkning för timmerhusbygge


Vi söker nu en sjönära tomt, gärna med fiskerätt, i norra Skåne, södra Småland eller Blekinge för uppförande av timmerhus för kunds räkning.

Utöver det sjönära läget skall aktuell tomt ligga avskilt utan närliggande grannar och helst ha närhet till elanslutning.

Det finns inga krav på tomtstorlek utan även mindre tomt kommer att beaktas så länge läget är det rätta.

Rivningsobjekt på läge som uppfyller ovanstående kan också vara av intresse.

Arrendetomt är ej av intresse.


Välkommen att kontakta undertecknad med Ditt förslag och information om belägenhet samt prisförslag!


Lars T. Bengtsson

Tel.              0707-418200

E-post:        lars@martsbotimmerhus.se