Blekinge

Rivning av befintligt hus

Markbädden av makadam är färdig på samma plats som det gamla huset låg.


Materielleveransen inför grundläggningen har anlänt.

Kantelement och cellplastisolering syns och som understa lager användes XPS-cellplast för att ytterligare öka säkerheten beträffande fuktresistens från mark.

Arbetet med att isolera grunden och bygga formen har inletts.

Rördragning för vatten, avlopp och el har förberetts tidigare genom noggranna mätningar och utförande.Formarbetena samt rör- och elförberedelserna är nu  färdiga inför gjutningen.Betongplattan är nu färdiggjuten.
Rördragning för dagvatten och dränering har färdigställts.

Utjämning kring huset för att underlätta ställningsbygge och monteringsarbete utförs.


Byggarbetena har påbörjats och timmerstommen monteras.

Gavelspetsar och de massiva timmerutsprången samt stolpar på veranda har monterats.
Nockbalk och takstolarna monteras.

Nytt timmerhusprojekt i Blekinge 2017.

Mårtsbo Timmerhus 100 kvm som fritidshus.


I augusti 2017 startade vi ett helt nytt timmerhusbyggprojekt i norra Blekinge.

På unikt sjöläge har vi rivit en äldre byggnad och kommer att ersätta detta med ett timmerhus om 100 kvm som tillverkats under sommaren. Paralllellt har grundläggningen utförts i form av platta på mark med golvvärme.

Huset är en nyritad variant av vårt vinkelhus "Skäralid" och ny benämning på denna version blir "Fridafors".


Vi kommer att presentera foton och videor av bygget på denna sida efterhand som det framskrider.

Välkommen in på sidan framöver för att följa bygget!


Lars T. Bengtsson

Tel.              0707-418200

E-post:        lars@martsbotimmerhus.se